Jesteśmy w drodze

Jesteśmy w drodze

poniedziałek, 15 grudnia 2014

Listopadowe Sympozjum w Konstancinie


W dniach 29-30 listopada odbyło się Sympozjum Instytutu Pallottiego. 
    15 już spotkanie z tego cyklu było pod hasłem: Rodzina- Zjednoczeni w Miłości.

 Pierwszy wykład wygłosił ks. Sławomir Radulski mówił o rodzinie w świetle Bibli i nauczania Kościoła. 
 Rodzina jest instytucją religijną uczestniczącą w nadprzyrodzonej misji Kościoła. 
 Zagrożeniem rodziny jest odejście od tych wartości jak też tendencja młodego pokolenia do ciągłego 
 zaspokajania swoich potrzeb bez wzajemnego szacunku. 
 Małżeństwo to skuteczny znak wywyższenia tego sakramentu i nieodwracalna zgoda na wyłączność, 
 miłość i wierność. Rodzina jest społecznością starszą od państwa i choć najmniejszą wspólnotą 
 stanowi tkankę łączną dla społeczeństwa. Rodzina to miejsce spokoju gdzie wiara miesza się z mlekiem 
 matki, a potomstwo jest konsekwencją miłości małżonków, którzy mają równe prawa.

 W drugiej konferencji " Pallotti - od rodziny do Zjednoczenia" siostra Monika Cecot pięknie pokazała
 i omówiła rodzinę założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.
 Sam Pallotti mówił, że w rodzinie nauczył się wszystkiego, a przede wszystkim 
 BÓG DAŁ MU ŚWIĘTYCH RODZICÓW. 
 Ojciec Pallottiego był troskliwy, by zapewnić swojej licznej rodzinie utrzymanie posiadał
 trzy sklepy. Matka otaczała dzieci miłością i opieką. Rodzice Pallottiego mieli świadomość 
 niezwykłości syna od Jego najmłodszych lat, był ich trzecim dzieckiem. 
 
 Kolejny wykład wygłosił Marek Kalka ZAK " Pallotti odczytany w rodzinie"
 Mówił o znaczeniu świętego w naszych rodzinach i aby podążać Jego śladami należy często 
 wchodzić w Jego buty. Czynimy apostolstwo w naszych rodzinach żyjąc na chwałę Bożą w swoich
 powołaniach. świeccy mają szukać w świecie swoich powołań i uświęcać świat. Mają działać 
 w codziennym życiu.  W rodzinie odkrywamy tajemnicę Wieczernika trwając na wspólnej modlitwie,
 a wizerunkiem jest wspólny stół, który jest miejscem spotkań. Wieczernik jest inspiracją do życia 
 w rodzinie, chce nam się wracać do takiego domu, bo w tej rzeczywistości czujemy się najlepiej. 
 Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego przynagla nas do miłości i dzieła tego apostolstwa, w rodzinie 
 chodzi o świętą współpracę wszelkimi środkami pobożności.Ta współpraca ukierunkowana jest do każdego
 z nas. Odczytany św. Pallotti to droga do świętości.Pytajmy o apostolstwo w rachunku sumienia.

 Ostatnim wykładem i prezentacją było wystąpienie Izabeli Owczaruk - ZAK w temacie
 "Wyzwania i perspektywy współczesnej rodziny"
  
 W relacjach rodzinnych ważną kwestią jest weryfikacja oczekiwań. Jakość życia i budowanie relacji
 w rodzinie i małżeństwie to proces i fazy rozwoju. Pierwsze trzy lata to faza zakochania czyli
 chemii, do której już nigdy nie wracamy, właściwy wiek to 21 lat. 
 Ślub podkreśla czas życia w związku. Małżeństwo to już nie proteza, a odpowiedzialność. 
 Kryzys małżeński to nie jest niedopasowanie charakteru, a współmałżonek nie jest odpowiedzialny 
 za moje szczęście. Kryzys wynika z braku umiejętności rozmawiania, hamowania swojego rozwoju,
 budowania na lęku przed emocjami, w konsekwencji nie wiemy co sami chcemy. 
 Jesteśmy razem z czego wynika,  że będziemy się ranić. Przebaczenie to nie zapomnienie czy 
 usprawiedliwienie lub pusty gest, że nic się nie stało. Potrzebna jest konfrontacja ze sprawcą, 
 trzeba nazwać krzywdę, trzeba się przyznać,ale też ochronić siebie. Nie trwać w krzywdzie, co 
 pozwala na powrót sił i kompetencji. Im lepsza komunikacja i dialog pomiędzy małżonkami tym 
 więcej możliwości bycia razem. Rola rodziców to wspieranie dzieci,  trzeba je nakręcać, ustawiać,
 ale czasem pozwolić by same chodziły. To co działało w ogródku rodziców nie zawsze musi działać
 w nowym związku dzieci.  Zdarza się, że dzieci odchodzą od wiary, lecz przychodzi czas,że wracają 
 do tych wartości ale może być też, że do końca życia będziemy się modlić o wiarę dla Nich.

 To tylko wybrane fragmenty konferencji. Jestem w rodzinie, mam troje dzieci i to co przedstawiła
 siostra Monika Cecot w prezentacji o Pallottim w rodzinie, iż pierwsze dziecko jest dumą, przeznaczone 
 do działania, drugie dziecko to emocje, a trzecie jednoczy i scala rodzinę, sprawdza się w mojej 
 rodzinie. 

 Wieczorna modlitwa kananejskich stągwi to pięknie przedstawione i wzruszające świadectwa małżeństw.

Marzena

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz